Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Posiedzenia Zarządu

 

DATA

TEMATY
12.03.2018

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Stanowisko Izby w sprawie przynależności do Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL)
 • Działanie Izby w sprawie wdrażania Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
 • Relacje ze spotkania przedstawicieli Izby z Dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia - Igą Lipską oraz Z-cą Dyrektora Łukaszem Szmulskim.
 • Informacja na temat planowanego na dzień 15 marca br. spotkania przedstawicieli sektora farmaceutycznego z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim
 • Sprawy różne
29.03.2017

 

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Omówienie spraw dotyczących Walnego Zgromadzenia Członków Izby
  20.04.2017, godz. 10.30-15.00
  Sala konferencyjna Kuźnia Smaku
  - proponowany program
  - projekt uchwały w przedmiocie zmiany progów dotyczących wielkości obrotu, od którego deklarowana jest składka członkowska
  - propozycja kandydatów do Rady Nadzorczej Izby
 • Omówienie spraw dotyczących 25-lecia Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
  24 maja  2017 r.  o godz. 11.30 w Forcie Sokolnickiego
 • Sprawy bieżące:
  Przyjęci w poczet członków:
  Poznańskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A. / producent
  Novartis Poland Sp. z o.o.  /  producent
  Rezygnacja z członkostwa:
  Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

 

20.12.2016

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Podsumowanie działań Izby w 2016r
 • Prace  nad NMVO - czy IGFP powinna przystąpić do Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Rozwoju?
 • Czy Prezes Zarządu Izby ma prawo bez zgody i wiedzy Zarządu wypowiadać się publicznie w sprawach, które mogą być kontrowersyjne dla środowiska i członków Izby –  pismo otrzymane  od p.Krzysztofa Skupa,  Członka Zarządu.
 • Pismo Wiceprezesa Zarządu PZPPF -  K.Kopcia. Odpowiedź Izby do Prezydium Związku oraz wspólnych członków obu stowarzyszeń.
 • Pismo otrzymane z firmy KAMSOFT S.A.- prośba o pozytywną rekomendację  systemu opracowanego przez firmę.
 • Kandydaci do Rady Nadzorczej – wstępne propozycje przed wyborami do Rady Nadzorczej.
 • Sprawy bieżące, przyjęci w poczet członków Izby.

 

4.10.2016
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Omówienie  prac, którymi Izba zajmowała się w ostatnim czasie:
  • przekazanie uwag  dotyczących  zmian w ustawie Prawo  farmaceutyczne,
  • przekazanie uwag  do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji
  w ochronie zdrowia,

  • przekazanie uwag  do projektu  dotyczącego wykazu bezpłatnych leków dla seniorów,
  • prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
  • doprowadzenie do reorganizacji  prac  związanych z procedurami dotyczącymi  tworzenia NMVO
 • Prace nad powołaniem NMVO – referuje D.Duliban Dyrektor Biura:
  cykliczne spotkania w Ministerstwie Rozwoju
  spotkania robocze organizacji branżowych.
 • Wstępne uwagi do projektu ustawy refundacyjnej – referuje mec. K. Czyżewska.
 • Udział Prezes Zarządu w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy.
 • Sprawy porządkowe

 

17.03.2016
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Członków Izby
  Program
  • Informacja finansowa
  Wybory do Zarządu – propozycja kandydatów
  • Propozycja podwyższenia składek członkowskich
 • Powołanie w Izbie Grupy ds. Chorób Rzadkich. W skład Zespołu wchodzą:
  • A. Grzybowska-Zalewska (Sanofi Sp.zo.o),
  A. Zygmunt (Pfizer Polska Sp. z o.o.),
  • G. Rychwalski (Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.),
  E. Solarska (Actelion Polska Sp. z o.o.),
  • P. Tołwiński (Recordati Polska Sp.zo.o.).
  - pismo do Ministra Zdrowia zawiadamiające o powołaniu Zespołu z deklaracją
  współpracy
 • Prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  • Przygotowano i przekazano do ministerstwa projekt nowelizacji rozporządzenia
  Spotkania robocze w GIF w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu postulowanych
  zmian

 • Przygotowanie i przekazanie do ministerstwa projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne
 • Udział Prezes Zarządu w roli stałego eksperta w reaktywowanym Trójstronnym Zespole ds. ochrony zdrowia
 • Organizacja obchodów Dnia Polskiej Farmacji
 • Przyjęci w poczet członków Izby:
  KOMTUR Polska Sp. z o.o.
  • Shire Polska Sp. z o.o.
  • Exeltis Poland Sp. z o.o
20.10.2015
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Powołanie Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków (NMVO)
  Prezentacja adw. Katarzyny Czyżewskiej, r. pr. Pawła Hincza, adw. Juliusza Krzyżanowskiego: „Projekt aktu delegowanego do dyrektywy fałszywkowej”. Szczegółowe zasady utworzenia i funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków”.
 • Negocjacje cenowe w ramach procesu odnowienia decyzji refundacyjnych
 • Spotkanie gwiazdkowe – 16.12.2015r.
 • Przygotowanie do XXV wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
 • Prośba Fundacji Zaczytani.org
 • Przyjęci w poczet członków:
  • DMP Group Sp. z o.o.
  Pharma Complex Solutions Sp. z o.o.
  • SUN-FARM Sp. z o.o.
 • Sprawy różne
31.03.2015
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ
 • Wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej  -  dot. wypracowania stanowiska  Izby w związku z  odpowiedzią  Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
  z dnia 06.02.2015r. dotyczące procedowania wniosków refundacyjnych
03.03.2015
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ
 • Omówienie zagadnień, problemów i organizacji spotkania z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia zaplanowanym na połowę marca.
 • Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.
 • Sprawy różne.
10.04.2014
POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ
 • Sprawy bieżące – działania Izby w związku z przygotowaniem Raportu dotyczącego opłat.
 • Sprawy organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Izby:
  proponowany  program
  informacja finansowa
 • Dzień Polskiej Farmacji – prośba o współfinansowanie uroczystości (16 maja)
 • Sprawy porządkowe:
  przyjęci w poczet członków:
LUNDBECK  Poland Sp. z o.o.  - Dyrektor Zarządzający Wojciech Koziejowski
25.11.2013

 

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  I  RADY  NADZORCZEJ

 • Omówienie spraw związanych z nowelizacją ustawy refundacyjnej i wejściem w życie „noweli” ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Spotkania z ministrem S. Neumannem i doradcami Ministra – inicjatywa Izby nawiązania dialogu z ministerstwem w sprawach:
  •    przeciwdziałania nagannym praktykom Komisji Ekonomicznej (6 pism oraz propozycja zmiany regulaminu - wspólnie z Infarmą)
  •    postulatów Izby w związku z planowaną nowelizacją ustawy refundacyjnej
 • Uczestnictwo władz Izby w pozostałych spotkaniach – Ministerstwo Gospodarki, Pracodawcy RP, Sejm i Senat.
 • Inicjatywa Izby zorganizowania forum dyskusyjnego poświęconego problemom braku transparentności w tworzeniu prawa we współpracy 
z Zygmuntem Berdychowskim – Przewodniczącym Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
 • Przyjęcia w poczet członków:
  •    LEO  PHARMA SP. z o.o. –  producent
  •    Actelion  Pharma Polska Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych
  •    Astellas  Pharma Sp. z o.o. – producent
08.05.2013

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • dyskusja na temat projektu założeń do nowelizacji ustawy refundacyjnej
 • propozycje tematów w związku z planowaną debatą podczas Dnia Polskiej Farmacji
 • spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w dniu 22.05.2013r. z udziałem Wicepremiera
  J. Piechocińskiego, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawicieli organizacji branżowych w związku z wizytą koreańskiej delegacji
 • dyskusja w sprawie propozycji Koreańskiego Zrzeszenia Producentów Leków (producenci) oraz Koreańskiego Zrzeszenia Eksporterów 
i Importerów Leków (handlowcy) ewentualnego spotkania z Zarządem Izby oraz podpisaniem porozumienia (22-23 maja br.)
 • oświadczenie firmy Celon Pharma Sp. z o.o.
 • sprawy bieżące
 • decyzje o zmianach na liście członków


25.02.2013
POSIEDZENIE ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
 • sprawy  bieżące – działania Izby w związku z ustawą o refundacji leków (…)
 • sprawy  organizacyjne  dotyczące  Walnego  Zgromadzenia Członków Izby:
  -  uzgodnienie terminu 
  -  proponowany  program
  -  zaproponowanie   kandydatów  do  Rady Nadzorczej i Zarządu Izby.
 • prośba  o  objęcie  patronatem  Międzynarodowych Targów Farmaceutycznych (1-3 października 2013, Warszawa, Centrum EXPO XXI)
 • sprawy porządkowe – przyjęcia, skreślenia

 

21.06.2012
POSIEDZENIE ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
 • ocena obecnej sytuacji na rynku leków i omówienie planu działania na najbliższy okres
 • ustalenia dot. konferencji w dn. 26 czerwca br.  (P.T.Farm.)
 • sprawy bieżące
 • decyzje o zmianach na liście członków

9.02.2012
POSIEDZENIE ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
 • Ustawa refundacyjna :
  - spotkania w Ministerstwie Zdrowia dotyczące  praktycznych aspektów funkcjonowania  ustawy,
  - prace Zespołu Ekspertów  koordynowane przez  IMS Poland Sp. z o.o. zakończone  powstaniem   Raportu  na  temat  Ustawy o refundacji leków oraz analizą dotyczącą   wpływu  nowych  list  refundacyjnych  na  odpłatność  pacjenta  i  wydatki  NFZ.
  - wystąpienia  Izby.
 • Przygotowania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Izby:
  - ustalenie terminu,
  -  przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia- informacja finansowa.
 • Propozycja p. Ewy Dux dotycząca wspólnych obchodów XX-lecia działalności Izby oraz Gazety Farmaceutycznej.
 • Wystąpienie Premiera R.P. w Sejmie w czasie debaty poświęconej wnioskowi PIS  o  wotum nieufności dla B. Arłukowicza – komentarz K. Ładziaka.

Sprawy porządkowe

 • Prośba o wsparcie działań Fundacji Krewniacy.
 • Prośba o objęcie patronatem VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczny i innowacyjny produkt farmaceutyczny”.
 • Decyzje o zmianach na liście członków.

12.10.2011
 • Ustawa refundacyjna:- spotkania w Ministerstwie Zdrowia dotyczące  praktycznych aspektów  funkcjonowania ustawy (pytania członków Izby)
  - prace Zespołu Ekspertów  koordynowane przez  IMS Poland Sp. z o.o. , których celem jest wypracowanie  raportu końcowego  oceniającego  wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej.
  - wystąpienie Izby  do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad naliczania podatku VAT na leki refundowane,
  - pismo Izby do Ministerstwa Gospodarki w sprawie  zasad ustalania cen zbytu na leki refundowane.
 • Dyskusja nt. ewentualnego wsparcia postulatów środowiska aptekarskiego w związku z wdrażaniem ustawy refundacyjnej – do chwili obecnej brak odpowiedzi od Prezesa NRA na deklarację współpracy.
 • Wyrok WSA w Białymstoku w sprawie stosowania przez Cefarm Białystok preferencyjnej stawki podatku VAT na niektóre produkty lecznicze i surowce farmaceutyczne.
 • Negatywne publikacje dotyczące homeopatii i leków homeopatycznych
  – wystąpienie Izby do redaktorów naczelnych tygodników i Rady Etyki Mediów.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - uwagi Izby.
 • Prośby o wsparcie finansowe:
  - pomoc w spłacie zadłużenia za energię elektryczną - Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” , Dom samotnych matek,
  - pomoc w zakupie   wózka  inwalidzkiego – Michał Zub.

Sprawy porządkowe:
 • Decyzje o zmianach na liście członków.

14.06.2011
 • Inicjatywa firmy IMS Poland Sp. z o.o. prowadząca do utworzenia zespołu mającego na celu wypracowanie raportu końcowego oceniającego wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej.
 • Działania Izby w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (pseudoefedryna).
 • Informacja prezes I. Rej dotycząca konferencji organizowanej przez firmę Blue Business Media pt: „Poland Pharma Commerce Forum”, która odbyła się w dniach 7-8 czerwca br.
 • Wejście w życie ustawy refundacyjnej – opinie i komentarze.
 • Sprawy porządkowe:
  - Decyzje o zmianach na liście członków.

31.03.2011
POSIEDZENIE ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
 • Ustawa refundacyjna – sytuacja po uchwaleniu ustawy przez Sejm w dniu 25 marca 2011 r., dalsze działania Izby.
 • Przygotowania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Izby w dniu 19 kwietnia br. o godz. 10.30
  a. przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia,
  b. informacja finansowa.
Sprawy porzadkowe
 • Dzień Polskiej Farmacji (13.05.2011r.) – szczegółowe informacje.
 • Omówienie propozycji współpracy z Federacją Pacjentów Polskich założoną przez Prezesa p. Stanisława Maćkowiaka.
 • Decyzje o zmianach na liście członków.

10.02.2011
 • Dalsze działania Izby w sprawie tzw. ustawy refundacyjnej – relacja z posiedzeń Podkomisji.
 • Stawka podatku VAT na produkty lecznicze niewpisane do Rejestru – kontynuacja działań Izby w związku z odpowiedzią otrzymaną z Ministerstwa Finansów (dotyczy SUROWCÓW).
 • Propozycje tematów do omówienia przedstawione przez:
  A. Kochanka
  - sprzedaż towarów z aptek do hurtowni, zakup przez hurtownie z aptek w świetle kontroli prowadzonych przez Inspekcję Farmaceutyczną.
  D. Bratoża

  - kody kreskowe EAN w systemie GS1 w związku z pismem, jakie firmy otrzymują z Instytutu Logistyki i Magazynowania – mec. M..Jamrozińska- Toczyska.
 • Informacja P. Prezes po Konferencji THINKTANK, zorganizowanej w dniu 31 stycznia br. pod patronatem Ministra Zdrowia nt. Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: główne obszary wyzwań.
 • Gratulacje dla firmy ELI LILLY Polska z okazji otrzymania tytułu LIDER ROKU 2010 W OCHRONIE ZDROWIA – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJO-SZKOLENIOWA za program edukacyjny: CUKRZYCOWE CENTRA EDUKACJI LILLY.
 • Sprawy porządkowe:
  - Decyzje o zmianach na liście członków.

04.11.2010
 • Dalsze  działania  Izby   w  sprawie  tzw.  ustawy  refundacyjnej.
 • Stanowisko  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczące wydatków na reklamę w aspekcie prawa podatkowego w związku z decyzjami  Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
  Sprawy porządkowe:
 • Decyzje o zmianach na liście członków.
 • Skreślenie z listy członków firmy ratiopharm Polska Sp. z o.o.  z dniem 31.03.2011r. (przejęci przez firmę Teva).

21.09.2010
 • Powołanie grupy roboczej, która przygotuje oficjalne stanowisko Izby w sprawie zmian zasad refundacji wynikających z w/w projektu
 • Wstępne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie "problemów" ze stawką podaktu VAT na produkty lecznicze niewpisane do Rejestru, po spotkaniu w dniu 21 września br.
 • Omówienie tematów na spotkanie w Urzędzie Rejestracji w dniu 30 września br. - propozycje czlonków Izby
 • Propozycja powołania zespołów roboczych zajmujących się oceną merytoryczną projektów aktów prawnych dotyczących sektora farmaceutycznego
 • Postępowania firm w związku z decyzjami GIF dotyczącymi reklamy niezgodnej z ustawą Prawo farmaceutyczne. Temat zgłoszony przez p. D. Bratoża
 • Kontynuacja tematu w sprawie zasad podziału kosztów za ekspertyzy prawne
 • Analiza zestawienia wydatków Izby za I półrocze 2010r.

  Sprawy porządkowe:
 • Decyzja w sprawie udziału przedstawicieli Izby w konferencjach: "Refundacja leków (24 listopada, hotel InterContinental), zaproszenie do wygłoszenia prelekcji; VI Forum Rynku Zdrowia (27-28 października, hotel Sheraton)
 • Prośba o objęcie przez Izbę patronatu nad międzynarodowym forum "Badania kliniczne w Polsce: stan obecny i perspektywy" (15-16 listopada, hotel Polonia Palace)
 • Propozycja współpracy, prośba MediPharma Institute o objęcie przez Izbę patronatu medialnego na zasadzie wymiany barterowej
 • Pismo firmy Ebewe Pharma w sprawie likwidacji przedstawicielstwa w związku z przejęciem przez firmę Sandoz
 • Prezentacja projektu firmy TAXPLAN

17.08.2010
 • Stawka VAT na produkty lecznicze niewpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP - kontynuacja działań Izby w związku z protokołem pokontrolnym w firmie Cefarm Białystok
 • Dalsze działania Izby dotyczące tzw. dopalaczy
 • Omównienie zasad podziału kosztów za ekspertyzy prawne zlecane przez Izbę
 • Podsumowanie tematu dotyczącego raportów HTA w związku z odpowiedzią Prezesa AOTM na pismo Izby
 • Ustalenie kolejnych terminów posiedzeń Zarządu, które zgodnie z ustaleniami na pierwszym posiedzeniu mają odbywać się w odstępach dwumiesięcznych
 • Wybór przedstawiciela Izby do Komisji Farmaceutycznej Etyki Marketingowej w związku z rezygnacją dotychczasowego arbitra - Marii Łoskot
 • Zapoznanie się z ofertą firmy Taxplan dotyczącą ewentualnej współpracy z Izbą
 • Informacja nt. IX Ogólnopolskiej Konferencji "Polka w Europie"
 • Decyzja  o  skreśleniu z listy członków firmy  Schering  Plough
 • Podwyżka podatku VAT na leki w kontekście wykazu leków refundowanych

22.06.2010
 • Nowy System Monitorowania Działań Niepożądanych
 • Import równoległy
 • Wystąpienie Izby do Ministerstwa Zdrowia  w sprawie tzw. „dopalaczy”
 • Raporty HTA od firm generycznych dla AOTM
 • Decyzje GIF w sprawie reklam produktów leczniczych
 • Pismo z Kancelarii Bondaryk, Gruszko i Partnerzy w sprawie współpracy
 • Informacja nt. Fundacji Watch Health Care (WHC)
 • Propozycja objęcia przez Izbę patronatem Fundacji Budowy Pomnika – Apteki Jana Pawła II oraz Golgoty Narodu Polskiego  w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i Kuropatwach na wschodzie.
 • Zaproszenie do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we współpracy z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
 • Decyzje o zmianach na liście członków

06.05.2010
 • Uwagi Izby do założeń do projektu „ustawy refundacyjnej”
 • Stawka podatku VAT na produkty lecznicze niewpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP
 • Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne – projekt z listopada 2008r. Stanowisko Izby odnośnie sztywnych marż i cen, przepisów antykoncentracyjnych.
 • APTEKARZ w kontekście sporu z Servier Polska
 • Decyzje o zmianach na liście członków

08.04.2010
 • Stawka podatku VAT na produkty lecznicze niewpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP – działania Izby
  Przygotowania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Izby:
 • Program spotkania
 • Informacja finansowa
 • Kandydaci do Zarządu
 • Dzień Polskiej Farmacji – szczegółowe informacje
  Sprawy bieżące:
 • Prośba o objęcie przez Izbę patronatu nad „Kongresem Świata Przemysłu Farmaceutycznego”, 10-11 czerwca br.
 • Decyzje o zmianach na liście członków.
 • Przyjęcie firmy TAK Pharma Sp. z o. o. w poczet członków Izby

04.02.2010
 • Pismo PIPFiWM POLFARMED  z dnia 28 stycznia br. skierowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Główne tezy z projektu ustawy refundacyjnej INFARMY.
 • Główne tezy z projektu ustawy refundacyjnej PZPPF.
 • Wyniki ankiety Izby dot. sztywnych marż i cen.
 • Prezentacja firm przyjętych w poczet członków 
(OPDF S.A., UNIPHAR Sp. z o. o., PHARMA NORD Sp. z o. o., Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o. o., RUSTIKA Sp. z o. o.)
 • Skreślenie z listy członków firmy CEFARM Białystok S.A.
 • Gazeta Farmaceutyczna - Dzień Polskiej Farmacji.
 • Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Archiwum