Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

INFORMACJE 2018

 

 

INFORMACJA z dnia 6 września 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

INFORMACJA z dnia 4 września 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

INFORMACJA z dnia 29 sierpnia 2018r.
Przekazanie do wiadomości pisma p. Joanny Kmiecik-Grudzień–Dyrektor Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych URPLWMiPB, informującego o oświadczeniach, które powinny być dołączane do składanych notyfikacji zw. z serializacją opakowań dla produktów leczniczych.

INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2018r.

INFORMACJA z dnia 14 sierpnia 2018r.
Zaproszenia do wzięcia udziału w Konferencji "Polka w Europie" 
(Rzeszów, 21-23 września 2018r.)

INFORMACJA z dnia 3 sierpnia 2018r.
Zaproszenie na Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM, który Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” objęła patronatem merytorycznym.
(Warszawa, 27 września 2018r.)

INFORMACJA z dnia 12 lipca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

INFORMACJA z dnia 10 lipca 2018r.
Informacja dotycząca podpisanej przez Prezydenta, w dniu 4 lipca 2018r., nowelizacji ustawy  z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 27 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

INFORMACJA z dnia 25 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

INFORMACJA z dnia 20 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

INFORMACJA z dnia 20 czerwca 2018r.
Przekazanie do wiadomości notatki z tradycyjnego spotkania informacyjnego przedstawicieli stowarzyszeń z przedstawicielami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(Warszawa, 13.06.2018r.)

INFORMACJA z dnia 15 czerwca 2018r.
Przekazanie do wiadomości Komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczących obowiązków podmiotów w związku z wejściem w życie w dniu 14 czerwca 2018r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 13 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania, opublikowanego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania, otrzymanego z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, projektu legislacyjnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 469/2009 w sprawie dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych.

INFORMACJA z dnia 5 czerwca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.

INFORMACJA z dnia 4 czerwca 2018r.
Zaproszenie na „Seminarium naukowe – substytucja – zamiennictwa – switch leków biologicznych”, które Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” objęła patronatem merytorycznym.
(Warszawa, 18 czerwca 2018r.)

INFORMACJA z dnia 30 maja 2018r.
Przekazanie do wiadomości, Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 29 maja 2018r., zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (Zarządzenie nr 44/2018/DGL).

INFORMACJA z dnia 30 maja 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu, zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

INFORMACJA z dnia 29 maja 2018r.
Przekazanie do wiadomości Komunikatu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

INFORMACJA z dnia 18 maja 2018r.
Informacja dotycząca 5 edycji konferencji POLITYKA LEKOWA, Wyzwania na lata 2018-2030. (Warszawa, 28 maja 2018r.)

INFORMACJA z dnia 14 maja 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

INFORMACJA z dnia 14 maja 2018r.
Zaproszenie na konferencję „Dzień Polskiej Farmacji”. (Warszawa, 16 maja 2018r.)

INFORMACJA z dnia 8 maja 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

INFORMACJA z dnia 8 maja 2018r.
Zaproszenie do udziału w XII edycji specjalistycznego szkolenia „Zmiany w ustawie
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”
(Warszawa, 7 czerwca 2018r.)

INFORMACJA z dnia 8 maja 2018r.
Informacja o planowanym, tradycyjnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Omówienie kwestii rejestracyjnych oraz innych aktualnych zagadnień,
w ramach prowadzonej polityki transparentności. (Warszawa, 13 czerwca br.)

INFORMACJA z dnia 8 maja 2018r.
Zaproszenie, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dot. Targów Bio International Convention Boston. (Boston, 4 - 7 czerwca 2018r.)

INFORMACJA z dnia 25 kwietnia 2018r.
Zaproszenie na seminarium pt.: „Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology”. (Warszawa, 9 maja 2018r.)

INFORMACJA z dnia 23 kwietnia 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2018r.

INFORMACJA z dnia 20 kwietnia 2018r.
Zaproszenie na konferencję „Logistyka i transport leków - Forum praktyków”. (Warszawa, 14 maja 2018r.)
INFORMACJA z dnia 13 kwietnia 2018r.
Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt Przekrocz Granice; Projekt społeczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie,
ich rodzin i pracowników medycznych. (Warszawa, 21-22 kwietnia 2018r.)

INFORMACJA z dnia 12 kwietnia 2018r.
Zaproszenie na IX POLAND PHARMA COMMERCE FORUM (Warszawa, 24-25 maja 2018r.)

INFORMACJA z dnia 16 marca 2018r.
Przekazanie do wiadomości informacji o zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

INFORMACJA z dnia 14 marca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

INFORMACJA z dnia 2 marca 2018r.
Przekazanie do opiniowania Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

INFORMACJA z dnia 2 marca 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

INFORMACJA z dnia 23 lutego 2018r.

Zaproszenie na Ogólnopolski Kongres Producentów Leków i Suplementów Diety – Twoja recepta na sukces.
(Warszawa, 26-27 kwietnia 2018r.)

INFORMACJA z dnia 15 lutego 2018r.
Zaproszenie na Konferencję „RODO w ochronie zdrowia i farmacji”.
(Warszawa, 8 marca 2018r.)

INFORMACJA z dnia 1 lutego 2018r.
Informacja o podpisanej przez Prezydenta (30.01.2018r.) ustawie z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

INFORMACJA z dnia 17 stycznia 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów  leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

INFORMACJA z dnia 8 stycznia 2018r.
Zaproszenia na Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM (Warszawa, 30 stycznia 2018r.).

INFORMACJA z dnia 3 stycznia 2018r.
Informacja o opublikowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych - Dz. U. 2017 poz. 2428.

INFORMACJA z dnia 2 stycznia 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zamieszczonego na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne  w zakresie programy lekowe.

INFORMACJA z dnia 2 stycznia 2018r.
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zamieszczonego na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

 

 

Archiwum