Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Aktualności

https://www.farmacja-polska.org.pl/ploads/953-2019%20odp.%20MZ%20na%20pismo%20dot.%20problemów%20z%20serializacją.pdf

 

5 sierpnia 2019r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
dotyczy: uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
Pismo

12 lipca 2019r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
MARIAN BANAŚ - Minister Finansów
dotyczy: braku realizacji zapisów dokumentu "Polityka lekowa Państwa na lata 2018-2022" w związku z publikacją projektu planu finansowego NFZ - brak zbieżności w zakresie zagwarantowania minimalnego poziomu środków w ramach całkowitego budżetu na refundację
Pismo
Odpowiedź

10 lipca 2019r.
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: zagrożenia brakiem dostępności do wielu produktów leczniczych w związku z rozbieżnościami w dacie ważności umieszczonej w kodzie 2D i na opakowaniach-wspólne IGFP i ZPHF
Pismo

9 lipca 2019r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia
dotyczy: uwagi do projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
Pismo

12 czerwca 2019r.
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia 
dotyczy: braku leków w związku z problemami, jakie wystąpiły przy serializacji, a wynikające z rozbieżności wprowadzonej daty w kodzie 2 D w stosunku do dokumentów i opakowań produktów leczniczych - wspólne organizacji
Pismo
Odpowiedź

7 czerwca 2019r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI- Minister Zdrowia
dotyczy: wsparcia w nawiązaniu dialogu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawach kierowanych do Urzędu – wspólne organizacji
Pismo

6 czerwca 2019r.
FILIP ŚWITAŁA – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy z dnia 14.05.2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Pismo

29 maja 2019r.
KAROLINA OSTRZYNIEWSKA-Sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich
PAWEŁ PIOTROWSKI-Główny Inspektor Farmaceutyczny
ŁUKASZ SZMULSKI-Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji nt. wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym art. 1 pkt 7 projektu nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 8 maja 2019r. (wprowadzenie do ustawy art. 77a)
Pismo

21 maja 2019r.
TERESA CZERWIŃSKA - Minister Finansów
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych w związku z
przekazanym do Sejmu RP projektem nowelizacji planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2019r.
Pismo

21 maja 2019r.
PAWEŁ PIOTROWSKI – Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: prośby organizacji o pilne spotkanie w związku z brakiem odpowiedzi w sprawie złożonych propozycji uregulowania standardów wymagań wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie wymagań DPD.
Pismo

30 kwietnia 2019r.
MACIEJ MIŁKOWSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny

dotyczy: informacji na temat dostosowania się przedsiębiorców do raportowania do ZSMOPL daty ważności.
Pismo

26 marca 2019r.
JANUSZ CIESZYŃSKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dw. BARTŁOMIEJ WNUK - Dyrektor CSIOZ
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny

dotyczy: braku możliwości dostosowania się podmiotów raportujących do
nowych wymagań w związku z przeprowadzoną w dniu 21 marca 2019r.
aktualizacją oprogramowania ZSMOPL - wspólne organizacji.
Pismo
Odpowiedź

20 lutego 2019r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
dotyczy: zagrożenia braku dostępności do leków refundowanych i pozostałych
– wydawanych na receptę w związku z Komunikatem NMVO z dnia 19 lutego 2019r. wspólne z ZPHF
Pismo
Odpowiedź

18 stycznia 2018r.
ANDRZEJ JACYNA - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczy: stanowiska Izby do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie
określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.

18 stycznia 2019r.
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (z dnia 4 stycznia br.) - wspólne pismo Izby i Infarmy. 
Pismo

9 stycznia 2019r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o pilne spotkanie  w sprawie projektu ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – art. 77a.

2018

16  października 2018r.
MARCIN WARCHOŁ - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu ustawy Prawo farmaceutyczne
Pismo

15 października 2018r.
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych
Pismo

9 października 2018r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
MARCIN CZECH–Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
MACIEJ MIŁKOWSKI -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zmiany trybu negocjacji cenowych dla wniosków objętych refundacją w ramach ich kontynuacji w latach 2019-2021.

5  października 2018r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia
dotyczy: wspólne wystąpienie organizacji branżowych – zapytanie o toczące się prace w Ministerstwie Zdrowia dotyczące  wprowadzenia nowego podatku od reklam leków.

12 września 2018r.
PAWEŁ PIOTROWSKI – Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: wspólne wystąpienie  organizacji o zorganizowanie spotkania poświęconego omówieniu aktualnych spraw związanych z obszarem działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz przedyskutowaniu kwestii dot. kontroli w hurtowniach farmaceutycznych.
Pismo

29 sierpnia 2018r.
MAREK NIECHCIAŁ – Prezes  UOKiK
dotyczy: wspólne wystąpienie organizacji w związku ze zmianą w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą nowe zasady organizacji wspólnych postępowań na zakup leków.
Pismo

6 sierpnia 2018r.
MARCIN CZECH–Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Odpowiedź z MZ

JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź z MZ

PAWEŁ PIOTROWSKI – Główny Inspektor Farmaceutyczny

dotyczy: wspólne wystąpienie organizacji – propozycja przygotowania harmonogramu wspólnych działań związanych z wdrażaniem ZSMOPL.

1 sierpnia 2018r.
JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

MACIEJ MIŁKOWSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dotyczy: uwag IGFP oraz INFARMY związanych ze stosowaniem proponowanych zmian

w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo

Załącznik
Odpowiedź z MZ

Pismo Izby (20 września 2018r.) na odpowiedź z MZ  z prośbą
o doprecyzowanie kwestii związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi centralnych zakupów leków przez NFZ

30 lipca 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dotyczy: uwag do dokumentu POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA  2018-2022

Pismo

23 lipca 2018r.
ŁUKASZ SZUMOWSKI - Minister Zdrowia
STANISŁAW KARCZEWSKI – Marszałek Senatu
dotyczy: wspólnego wystąpienia organizacji nt. prośby o zorganizowanie pilnego spotkania przed debatą w Komisji Zdrowia Senatu nad projektem ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Senat

Pismo MZ

24 lipca 2018r.
ANDRZEJ JACYNA - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczy: stanowiska Izby do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie
określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.
Pismo
Uwagi do zarządzenia Prezesa NFZ
Odpowiedź z NFZ

13 lipca 2018r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zasad refundacji leków złożonych.
Pismo

9 lipca 2018r.
dotyczy: działań Izby związku z wycofaniem niektórych produktów zawierających substancję czynną valsartanum.
Informacja do Członków Izby

Zestawienie produktów zawierających valsartanum
Pismo

5 lipca 2018r.
JAROSŁAW KAŹMIERCZAK - Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
dotyczy:  wniosku w sprawie uzupełnienia opinii w związku z wycofaniem
niektórych produktów leczniczych zawierających substancję czynną
valsartanum.
Pismo

 

4 lipca 2018r.
PAWEŁ PIOTROWSKI - Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: Notatki ze spotkania przedstawicieli Izby Gospodarczej "FARMACJA
POLSKA" z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w dniu 3 lipca 2018r.
Pismo

27 czerwca 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

JANUSZ  CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: postulatów Izby dotyczących  wdrożenia  ZSMOPL, najistotniejsze pytania Członków.
Pismo
Odpowiedź z MZ

22 czerwca 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dotyczy: odnawiania decyzji refundacyjnych.

Pismo

6 czerwca  2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dotyczy: prośba o stanowisko Ministra Zdrowia  w sprawie niejednolitego podejścia MZ do wydawania decyzji związanych z wnioskami o podwyższenie ceny urzędowej na leki, dla których mija wyłączność rynkowa.
Pismo

18 czerwca 2018r.
MARCIN WARCHOŁ - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
dotyczy: uwagi do projektu ustawy z dnia 4 czerwca br. o zmianie ustawy Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Pismo

14 czerwca  2018r.
TERESA CZERWIŃSKA – Minister Finansów
dotyczy:  wspólnego  wystąpienie INFARMY oraz IGFP  w sprawie potwierdzenia stanowiska zajętego w trakcie prac sejmowych przez Podsekretarza Stanu J.Cieszyńskiego  w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.
Pismo
Odpowiedź z MF

5 czerwca 2018r.
Debata „Polityka lekowa państwa w zakresie nowych terapii a bezpieczeństwo pacjentów”

Informacje o debacie

Uzgodnione tezy

Bezpieczeństwo stosowania terapii biologicznych - uzgodnione tezy wynikające z debaty naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji UKSW, przy wsparciu merytorycznym Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

11 maja 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
JANUSZ  CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
dotyczy: postulatów Izby dotyczących  wdrożenia  ZSMOPL, najistotniejsze pytania Członków.

5 kwietnia 2018r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
IGA LIPSKA - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (pismo)
dotyczy: przekazania tematów do dyskusji dotyczących kwestii innowacyjności
w zakresie leków generycznych oraz roli leków złożonych.

22 marca 2018r.
JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zagadnień i pytań merytorycznych dotyczących wdrażania ZSMOPL przez przedsiębiorców (zgłaszane na spotkaniach  CSIOZ), które wymagają stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
Pismo

22 marca 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zagadnień i pytań merytorycznych dotyczących wdrażania ZSMOPL przez przedsiębiorców  (zgłaszane na spotkaniach z CSIOZ), które wymagają stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
Pismo

1 marca 2018r.
JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: Notatka ze spotkania firm członkowskich Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  z przedstawicielami CSIOZ, które odbyło się w dniu 27 lutego 2018r.
Pismo

8 stycznia 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o przyznanie Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  upoważnienia do przygotowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki  w związku z dostosowaniem do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/EU z dnia 8 czerwca 2011r.  – tzw. Dyrektywą fałszywkową.
Pismo

 

13 grudnia 2017r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: notatki ze spotkania branży farmaceutycznej z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poświęconego aspektom technicznym ZSMOPL.
Pismo nr 1
Pismo nr 2
Załącznik
Prezentacja ze spotkania

8 grudnia 2017r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT – Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: prośby o uregulowanie, na bazie istniejących przepisów, statusu dostaw między hurtownią macierzystą a jej oddziałami o statusie hurtowni farmaceutycznych
w aspekcie dystrybucji do aptek.
Pismo

7 grudnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o wydanie Komunikatu nt. przesunięcia terminu  obowiązku
raportowania w ramach ZSMOPL.
Pismo

22 listopada 2017r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Pismo
Pismo nr 2 z 18 grudnia 2017r.

3 listopada 2017r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Pismo

29 listopada 2017r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o przekazanie informacji związanych z procesem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Pismo

13 listopada  2017r.
IZABELA OBARSKA - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w
Ministerstwie Zdrowia
Dotyczy: propozycji uregulowania paybacku ustawowego w projekcie dużej
nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Pismo

25 września 2017r.
JAN FILIP STANIŁKO - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
Dotyczy: Podsumowania stanowiska organizacji: IGFP, POLFARMEDU, ZPHF,PASMI
oraz PharmaNetu  dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Pismo

11 sierpnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o stanowisko Ministra Zdrowia  w sprawie produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
(import docelowy) w związku z zaistnieniem znaczących rozbieżności
interpretacyjnych.
Pismo

9 sierpnia 2017r.
KONSTANTY RADZIWIŁ - Minister Zdrowia
Dotyczy: LIST OTWARTY w sprawie zajęcia oficjalnego i jednoznacznego
stanowiska dot. bezpieczeństwa pacjentów poddawanych farmakoterapii
produktami leczniczymi znajdującymi się w legalnym kanale dystrybucji -
podpisany przez 3 organizacje: Izbę Gospodarczą "FARMACJA POLSKA",
Polską
Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED
oraz Związek
Pracodawców Aptecznych PharmaNet.
Pismo

 

10 sierpnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: podsumowania obecnej sytuacji dotyczącej prac legislacyjnych oraz
technicznych związanych z wdrożeniem obowiązku raportowania do ZSMOPL
z
punktu widzenia branży farmaceutycznej.
Pismo

30 czerwca 2017r.
Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie", 15-17 września 2017r., Kraków.
Zaproszenie do współpracy

29 czerwca 2017r.
MAŁGORZATA STRĘCIWILK
Dotyczy: wniosku o wydanie pisemnej opinii zawierającej interpretację art. 16 PZP
w zakresie dopuszczalności działań podejmowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pismo

28 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: prośby o stanowisko w związku nałożonym na podmioty odpowiedzialne obowiązkiem umieszczenia identyfikatora w postaci kodu 2D na opakowaniach produktów leczniczych- konieczność dostosowania się do wymogów tzw. Dyrektywy fałszywkowej.
Pismo

27 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: wniosku o wycofanie Zarządzenia nr 42/2017/DGL Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w części, która dotyczy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
Pismo

21 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ

dotyczy: prośby o stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwoleń (import docelowy)

w związku z zaistnieniem znaczących rozbieżności interpretacyjnych.

Pismo

Załącznik

Odpowiedź

19 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy:  prośby o umożliwienie spotkania z Panem Ministrem celem omówienia wybranych kwestii dotyczących sektora farmaceutycznego.
Pismo

31 maja 2017 roku
Prezes I.Rej odznaczona przez Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,
Z nieukrywaną przyjemnością pragnę poinformować (szczególnie tych Państwa, którym nie udało się dotrzeć na uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Izby), że nasza Prezes Irena Rej  otrzymała z rąk Wiceministra Zdrowia  Marka Tombarkiewicza najwyższe odznaczenie resortowe – odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Tym samym Minister Zdrowia postanowił w sposób szczególny uhonorować Prezes I. Rej za jej 25 letnie zaangażowanie w kształtowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dbałość o polskich pacjentów i wszystkich uczestników rynku leków w Polsce.

Z wnioskiem o przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia Jubilatce wystąpiła Rada Nadzorcza Izby na podstawie uchwały podjętej w dniu  29 marca 2017r.

Pozwolę sobie na koniec zacytować fragment uzasadnienia do wniosku o przyznanie honorowej odznaki, który jakże trafnie opisuje naszą Jubilatkę – dla przypomnienia
I. Rej  jest prezesem Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” od początku istnienia organizacji.

„Pani Prezes Irena Rej jest nie tylko jedną z najbardziej szanowanych i rozpoznawanych osób działających w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, ale też powszechnie uznanym autorytetem w zakresie stanowionego prawa i jego zastosowania w życiu codziennym. Jak nikt inny potrafi dostrzec mocne i słabe strony wprowadzanych regulacji i zadbać
o to, żeby ich ostateczny kształt odpowiadał faktycznym wymogom rynkowym
z jednoczesnym poszanowaniem interesu wszystkich zainteresowanych stron. Nie zależy Jej na bezużytecznej konfrontacji z decydentami, tylko na faktycznej poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Doceniają to kolejne ekipy rządzące, politycy, przedsiębiorcy, pacjenci i inni interesariusze systemu opieki zdrowotnej
w Polsce.”

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zajrzenia (już wkrótce) na nasza stronę internetowa, gdzie zamieścimy relacje z obchodów Jubileuszu 25- lecia Izby
Dorota Duliban
Dyrektor Biura

List gratulacyjny od Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o. o.

4 maja 2017r.
ANDRZEJ JACYNA p.o. Prezesa NFZ
dotyczy: uwag Izby do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie nr 66/2016/DGL.
Pismo

11 kwietnia 2017r.
KONSTANTY RADZIWIŁŁ
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych w związku ze skierowaniem do Sejmu rządowego  projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1319)
– w zakresie długości obowiązywania decyzji refundacyjnej.
Pismo

3 kwietnia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
Dotyczy: uwagi Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319).
Pismo

2 marca 2017r.
Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny
dotyczy: uwag do projektu ustawy o produktach kosmetycznych
Pismo

 

1 marca 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pismo
Załącznik 1
Załącznik 2

26 stycznia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Pismo
Załącznik

26 stycznia 2017r.
ZBIGNIEW NIEWÓT
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

23 stycznia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

20 stycznia 2017r.
KATARZYNA GŁOWALA
dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

17 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

15 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” w sprawie  sprzedaży kosmetyków w aptekach ogólnodostępnych.

7 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

24 października 2016r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw -  w zakresie chorób rzadkich.

30 września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
(wspólne wystąpienie organizacji branżowych)
dotyczy: prośby o informację o planach Ministerstwa Zdrowia w zakresie przesunięcia terminu obowiązku raportowania w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

13 września 2016
Prix Galien Polska 2016
13 września br. kapituła Prix Galien Polska
ogłosiła nominowanych
w 4 kategoriach konkursowych.
INFORMACJA PRASOWA

8  września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

8 września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

2 września 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2016r.
Szczegóły
Link do system rejestracyjnego

2 sierpnia 2016r.
KONSTANTY RADZIWIŁŁ, KRZYSZTOF ŁANDA, MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: propozycji zmian przygotowanych przez  Izbę Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do nowelizacji ustawy o refundacji leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie produktów złożonych.

12 lipca 2016r.
EWA WARMIŃSKA – Z-ca Dyrektora DPLiF (wspólne wystąpienie organizacji)
dotyczy: stanowiska organizacji w sprawie specyfikacji technicznej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – ZSMOPL.

8 lipca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: podziękowania za  podjętą przez GIF inicjatywę zbudowania systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia – ZORZ.

6 lipca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: propozycji zmian przygotowanych przez  Izbę Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do nowelizacji ustawy o refundacji leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nad którą aktualnie  trwają prace w Ministerstwie Zdrowia.

27 czerwca 2016r.
IZABELA OBARSKA – Dyrektor DPLiF

dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

28 czerwca 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Zbliża się koniec terminu nadsyłania zgłoszeń!
Jeszcze tylko do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu.

24 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (wspólne pismo organizacji: IZBY, INFARMY i ZPHF)

dotyczy: podsumowania spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji z przedstawicielami branży dniu 19 maja br., którego tematem było omówienie najważniejszych problemów dotyczących dystrybucji produktów leczniczych
i dyskusja nad kluczowymi zmianami w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

19 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: propozycji nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie chorób rzadkich.

9 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej.

18 kwietnia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

4 kwietnia 2016r.
Stanowisko Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło na temat opieki farmaceutycznej i odpowiedź NIA.
Załącznik 1. Wypowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło
Załącznik 2. Odpowiedź NIA

Załącznik 3. Odpowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae na stanowisko NIA

31 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: nowelizacji  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

14 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

Dot: wniosku  Izby o ustalenie jednolitej i kompleksowej  wykładni przepisów, które umożliwiłyby określenie skutków podatkowych wynikających ze stosowania paybacku „ustawowego” i paybacków „indywidualnych”.

29 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: propozycji zmian do projektu ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pismo Izby

Załącznik

3 marca 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016 roku,zaś ogłoszenie wyników i podsumowanie odbędzie się podczas uroczystej Gali rozdania nagród
w listopadzie.

12 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: spotkania z Ministrem Krzysztofem  Łandą – propozycja zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

9 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: prac nad projektem Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków  (NMVO).

3 lutego 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

13 stycznia 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dot. przechowywania próbek produktów leczniczych na terenie hurtowni farmaceutycznej.

 

12 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dot. uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

11 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (kopia do Z.NIEWÓJTA)

dotyczy: wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.