Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

INFORMACJE 2017

 

INFORMACJA z dnia 11 lipca 2017r.
Przekazanie do wiadomości projektu  rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

INFORMACJA z dnia 28 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji o seminarium oraz sesji B2B z okazji wizyty
w Polsce delegacji zorganizowanej przez Chińską Izbę Handlową ds. Importu i Eksportu Produktów Leczniczych i Zdrowotnych, której przewodniczy Pani Meng Dongping wiceprzewodnicząca CCCMHPIE. (3 lipca 2017, Warszawa, siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu).

INFORMACJA z dnia 28 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości Komunikatu MZ w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

INFORMACJA z dnia 28 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji Ministerstwa Zdrowia na temat ZSMOPL.

INFORMACJA z dnia 26 czerwca 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017r.

INFORMACJA z dnia 22 czerwca 2017r.
Prośba do firm członkowskich IGFP, o podanie informacji na temat wszelkich odstępstw od klasycznego modelu dystrybucji, który jako jedyny  wpisuje się w obecnie obowiązujące przepisy.

INFORMACJA z dnia 22 czerwca 2017r.
Przekazanie zaproszenia, otrzymanego z firmy Media Biznes, na konferencję „WYROBY MEDYCZNE – ZMIANY PRZEPISÓW UE” (Warszawa, 12 lipca 2017r.).

INFORMACJA  z dnia 14 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji z Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczących szkolenia pt.: "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową" (Poznań, Centrum Szkoleniowe Instytutu Logistyki i Magazynowania, 30 czerwca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 9 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji otrzymanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dot.  spotkań biznesowych (B2B) z firmami chińskimi z prowincji Hubei (28 czerwca 2017 r., Warszawa).

INFORMACJA z dnia 7 czerwca 2017r.
Przekazanie do wiadomości odpowiedzi GIF na pismo Izby z dnia 4 kwietnia 2017r. dot.: zasad funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych w świetle nowych wymagań DPD.

INFORMACJA z dnia 1 czerwca 2017r.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu Przyszłość Medycyny – Quo vadis Medycyno (Warszawa, siedziba Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 19 czerwca br.).

INFORMACJA z dnia 26 maja 2017r.
Informacja o publikacji, w dniu 25 maja 2017r.,ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r.
o zmianie ustawy -  Prawo farmaceutyczne  (tzw. apteka dla aptekarza). Dz.U.2017.1015 z dnia 2017.05.25.

INFORMACJA z dnia 22 maja 2017r.
Informacja na temat Ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji przyjętej przez Senat - materiał udostępniony przez
p. mec. Marcina Kolasińskiego z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

INFORMACJA z dnia 17 maja 2017r.
Informacja dotycząca podpisanej w dniu 15 maja br. przez Prezydenta RP, ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

INFORMACJA z dnia 17 maja 2017r.
Zaproszenie na VIII Poland Pharma Commerce Forum (Warszawa, Hotel Courtyard by Marriott, 21-22 czerwca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 9 maja 2017r.
Przekazanie do wiadomości sprawozdania z cyklicznego spotkania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017r.

INFORMACJA z dnia 8 maja 2017r.
Przekazanie informacji z XXVI Walnego Zgromadzenia Członków Izby, które odbyło się
w dniu 20 kwietnia 2017r. oraz nowym składzie Rady Nadzorczej wybranym na kolejną, czteroletnią kadencję.

INFORMACJA z dnia 28 kwietnia 2017r.
Konferencja Dzień Polskiej Farmacji połączona z obchodami Jubileuszu 25-lecia Gazety Farmaceutycznej (Warszawa, Air Port Hotel Okęcie, 11 maja 2017r.).

INFORMACJA z dnia 28 kwietnia 2017r.
Spotkanie biznesowe dla branży farmaceutycznej „W PRAWO MARKETINGIEM,
W MARKETING PRAWEM” (Warszawa, Hotel Bristol, 21-22 czerwca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 28 kwietnia 2017r.
Przekazanie do wiadomości obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51, Ogłoszony: 26.04.2017).

INFORMACJA z dnia 27 kwietnia 2017r.
Informacja o wyróżnieniu dla Czyżewscy kancelarii adwokackiej, z którą Izba współpracuje, w rankingach Chambers & Partners Europe, Legal500 EMEA, dzienniku „Rzeczpospolita” oraz Polityce Insight. Kancelaria otrzymała 14 rekomendacji
w dziedzinach: Life Sciences, Intellectual Property oraz TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia).

INFORMACJA z dnia 25 kwietnia 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2017r.

INFORMACJA z dnia 24 kwietnia 2017r.
Relacja ze spotkania przedstawicieli Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” i ZPHF
z Ministrem Z. Niewójtem i dyrektor Barbarą Walenciuk oraz  naczelnikiem Anną Polit poświęconego pierwszym wnioskom po kontrolach hurtowni farmaceutycznych
w zakresie przestrzegania zasad DPD.
(Warszawa, 6 kwietnia 2017r.)

INFORMACJA z dnia 19 kwietnia 2017r.
Notatka ze spotkania w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które kończy pracę nad uproszczeniem komunikatów wysyłanych przez hurtownie farmaceutyczne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.  (Warszawa, 7 kwietnia 2017r.)

INFORMACJA z dnia 13 kwietnia 2017r.
Zaproszenie na I Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment (Warszawa, 24-25 kwietnia 2017r.)

INFORMACJA z dnia 13 kwietnia 2017r.
Udostępnienie analizy, przygotowanej przez p. mec. Paulinę Kieszkowską-Knapik z Kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński, dotyczącej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. „sieci szpitali” oraz „modyfikacji pakietu onkologicznego”.

INFORMACJA z dnia 12 kwietnia 2017r.
Informacja dotycząca laureatów konkursu „Złoty Otis”(6 kwietnia 2017r.).

INFORMACJA z dnia 4 kwietnia 2017r.
Przekazanie do wiadomości stanowiska GIF  w sprawie zakresu czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorca prowadzący hurtownie farmaceutyczną (pismo dotyczy zasad postępowania z produktami leczniczymi przechowywanymi przez hurtownie farmaceutyczne, a należących do innych przedsiębiorców) oraz pisma IGFP do GIF w tej sprawie.

INFORMACJA z dnia 21 marca 2017r.
Zaproszenie na II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.
(Kraków, 27 marca 2017r.)

INFORMACJA z dnia 16 marca 2017r.
Przekazanie do wiadomości „Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".

INFORMACJA z dnia 16 marca 2017r.
Notatka ze spotkania dotyczącego Komunikatów wysyłanych przez podmioty odpowiedzialne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (Warszawa, CZSIOZ, 9 marca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 10 marca 2017r.
Zaproszenie na XXII Międzynarodowy Kongres OSOZ „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” (Katowice, 4-5 kwietnia 2017r.).

INFORMACJA z dnia 10 marca 2017r.
Notatka ze spotkania dotyczącego Komunikatów wysyłanych przez podmioty odpowiedzialne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (Warszawa, CZSIOZ, 2 marca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 9 marca 2017r.
Informacja na temat Gali Aniołów Farmacji i Aniołów Medycyny (Warszawa, Filharmonia Narodowa, 20 marca 2017r.).

INFORMACJA z dnia 9 marca 2017r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w URPLWMiPB poświęcone kwestiom rejestracyjnym oraz innym zagadnieniom w ramach prowadzonej przez Urząd polityki transparentności (Warszawa, Centrum Konferencyjne Adgar, 25 kwietnia br.).

INFORMACJA z dnia 7 marca 2017r.
Zaproszenie na konferencję Healthcare Business Forum
(Warszawa, SGH, 4 kwietnia 2017r.).

INFORMACJA z dnia 7 marca 2017r.
Przekazanie, na prośbę Wydziału Rynku Wewnętrznego Ministerstwa Rozwoju, zaproszenia na Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2017.
(Warszawa, Hotel Sheraton, 31 marca 2017r.)

INFORMACJA z dnia 6 marca 2017r.
Przekazanie do wiadomości, opublikowanego na stronie URPLWMiPB Komunikatu wspólnego Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie weryfikacji nazw produktów leczniczych w postępowaniach o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmian nazw zarejestrowanych produktów leczniczych w kontekście ochrony prawnej przedmiotów własności przemysłowej.

INFORMACJA z dnia 6 marca 2017r.
Przekazanie do wiadomości uwag organizacji branżowych (Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, INFARMY, POLFARMEDU, Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI) do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przesłanych do K. Łandy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

INFORMACJA z dnia 6 marca 2017r.
Szczegółowa informacja dotycząca szacunkowych kosztów przypadających na poszczególne firmy w kolejnych etapach finansowania NMVO.

INFORMACJA z dnia 2 marca 2017r.
Zaproszenie Fundacji Onkologicznej Alivia na konferencję "Czy polscy pacjenci onkologiczni są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną?"
(Warszawa, 7.03.2017r.)

INFORMACJA z dnia 24 lutego 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2017r. (poz. 17) obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
.

INFORMACJA z dnia 24 lutego 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
w zakresie zmian związanych z ZSMOPL
.

INFORMACJA z dnia 22 lutego 2017r.
Przekazanie informacji o Wielkiej Gali Nagrody „Anioły Farmacji i Anioły Medycyny”.
(20 marca 2017r., Warszawa)

INFORMACJA z dnia 17 lutego 2017r.
Przekazanie do wiadomości notatki ze spotkania w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (16.02.2017r.), poświęconego treści komunikatów, jakie mają być wysyłane w ramach ZSMOPL przez podmioty odpowiedzialne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

INFORMACJA z dnia 15 lutego 2017r.
Przekazanie do wiadomości Projektu Statutu Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych w Polsce, Protokołu Stanowisk (po spotkaniu w dniu 01.01.2012r.) oraz Stanowiska Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” i POLFARMEDU
z dnia 1 lutego br. do projektu Statutu.

INFORMACJA z dnia 8 lutego 2017r.
Informacja dotycząca postępów  prac nad powołaniem Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych (NMVO) i wyboru modelu opłat za utrzymanie systemu serializacji.

INFORMACJA z dnia 8 lutego 2017r.
Przekazanie do opiniowania, otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju projektu ustawy
o zmianie ustawy o refundacji leków
.

INFORMACJA z dnia 8 lutego 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji na temat posiedzenia Podzespołu ds. polityki lekowej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w której uczestniczy Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Irena Rej.

INFORMACJA z dnia 2 lutego 2017r.
Przekazanie do opiniowana projektu ustawy o produktach kosmetycznych.

INFORMACJA z dnia 31 stycznia 2017r.
Przekazanie informacja URPLWMiPB, z dnia 23.03.2017 r. w sprawie składania wniosków wraz z dokumentacją za pośrednictwem systemu CESP.

INFORMACJA z dnia 30 stycznia 2017r.
Przekazanie firmom zrzeszonym w Izbie Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, druków Oświadczeń i Pełnomocnictw, dotyczących reprezentowania członków w procesie powołania Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych (NMVO) oraz
w sprawach dotyczących pozostałych kwestii związanych z systemem weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

INFORMACJA z dnia 30 stycznia 2017r.
Przekazanie do wiadomości pisma organizacji branżowych zawierającego uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zmiany terminu wejścia w życie obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

INFORMACJA z dnia 26 stycznia 2017r.
Przekazanie do wiadomości projektu założeń do projektu, ustawy o jakości
w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

INFORMACJA z dnia 19 stycznia 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 17 stycznia 2017r.
Zaproszenie na XXIX Kongres Farmaceutyczny POLFARM (24.01.2017r., Warszawa).

INFORMACJA z dnia 16 stycznia 2017r.
Protokół ze spotkania dotyczącego m.in. powołania Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych (NMVO), które odbyło się w siedzibie Biura Izby POLFARMED w dniu 12 stycznia 2017r. (uzgadnianie treści Statutu).

INFORMACJA z dnia 11 stycznia 2017r.
Zaproszenie do współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego oraz propozycja dla firm członkowskich Izby dotycząca wzięcia udziału w Konkursie „Teraz Polska”.

INFORMACJA z dnia 11 stycznia 2017r.
Przekazanie, do ewentualnego wykorzystania, oferty Hotelu Narvil Conference.

INFORMACJA z dnia 9 stycznia 2017r.
Zaproszenie na, organizowane przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA”, spotkanie prezesów i dyrektorów firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, dotyczące powołania krajowej organizacji zarządzającej budową systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych – Krajowa Organizacja Weryfikacji Produktów Leczniczych „NMVO” (Warszawa, sala konferencyjna i-View Meetings, 18 stycznia 2017r.)

INFORMACJA z dnia 9 stycznia 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

INFORMACJA z dnia 5 stycznia 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

INFORMACJA z dnia 2 stycznia 2017r.
Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 2 stycznia 2017r.
Przekazanie do wiadomości informacji Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącej Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).

 

 

Archiwum