Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Aktualności


5 czerwca 2018r.
Debata „Polityka lekowa państwa w zakresie nowych terapii a bezpieczeństwo pacjentów”

Informacje o debacie

Uzgodnione tezy

Bezpieczeństwo stosowania terapii biologicznych - uzgodnione tezy wynikające z debaty naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji UKSW, przy wsparciu merytorycznym Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

11 maja 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
JANUSZ  CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
dotyczy: postulatów Izby dotyczących  wdrożenia  ZSMOPL, najistotniejsze pytania Członków.

5 kwietnia 2018r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo)
IGA LIPSKA - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (pismo)
dotyczy: przekazania tematów do dyskusji dotyczących kwestii innowacyjności
w zakresie leków generycznych oraz roli leków złożonych.

22 marca 2018r.
JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zagadnień i pytań merytorycznych dotyczących wdrażania ZSMOPL przez przedsiębiorców (zgłaszane na spotkaniach  CSIOZ), które wymagają stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
Pismo

22 marca 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: zagadnień i pytań merytorycznych dotyczących wdrażania ZSMOPL przez przedsiębiorców  (zgłaszane na spotkaniach z CSIOZ), które wymagają stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
Pismo

1 marca 2018r.
JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: Notatka ze spotkania firm członkowskich Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  z przedstawicielami CSIOZ, które odbyło się w dniu 27 lutego 2018r.
Pismo

8 stycznia 2018r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o przyznanie Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  upoważnienia do przygotowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki  w związku z dostosowaniem do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/EU z dnia 8 czerwca 2011r.  – tzw. Dyrektywą fałszywkową.
Pismo

 

13 grudnia 2017r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: notatki ze spotkania branży farmaceutycznej z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poświęconego aspektom technicznym ZSMOPL.
Pismo nr 1
Pismo nr 2
Załącznik
Prezentacja ze spotkania

8 grudnia 2017r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT – Główny Inspektor Farmaceutyczny
dotyczy: prośby o uregulowanie, na bazie istniejących przepisów, statusu dostaw między hurtownią macierzystą a jej oddziałami o statusie hurtowni farmaceutycznych
w aspekcie dystrybucji do aptek.
Pismo

7 grudnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o wydanie Komunikatu nt. przesunięcia terminu  obowiązku
raportowania w ramach ZSMOPL.
Pismo

22 listopada 2017r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Pismo
Pismo nr 2 z 18 grudnia 2017r.

3 listopada 2017r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
dotyczy: uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Pismo

29 listopada 2017r.
MARCIN CZECH – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o przekazanie informacji związanych z procesem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Pismo

13 listopada  2017r.
IZABELA OBARSKA - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w
Ministerstwie Zdrowia
Dotyczy: propozycji uregulowania paybacku ustawowego w projekcie dużej
nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Pismo

25 września 2017r.
JAN FILIP STANIŁKO - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
Dotyczy: Podsumowania stanowiska organizacji: IGFP, POLFARMEDU, ZPHF,PASMI
oraz PharmaNetu  dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Pismo

11 sierpnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: prośby o stanowisko Ministra Zdrowia  w sprawie produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
(import docelowy) w związku z zaistnieniem znaczących rozbieżności
interpretacyjnych.
Pismo

9 sierpnia 2017r.
KONSTANTY RADZIWIŁ - Minister Zdrowia
Dotyczy: LIST OTWARTY w sprawie zajęcia oficjalnego i jednoznacznego
stanowiska dot. bezpieczeństwa pacjentów poddawanych farmakoterapii
produktami leczniczymi znajdującymi się w legalnym kanale dystrybucji -
podpisany przez 3 organizacje: Izbę Gospodarczą "FARMACJA POLSKA",
Polską
Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED
oraz Związek
Pracodawców Aptecznych PharmaNet.
Pismo

 

10 sierpnia 2017r.
MARCIN CZECH - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dotyczy: podsumowania obecnej sytuacji dotyczącej prac legislacyjnych oraz
technicznych związanych z wdrożeniem obowiązku raportowania do ZSMOPL
z
punktu widzenia branży farmaceutycznej.
Pismo

30 czerwca 2017r.
Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie", 15-17 września 2017r., Kraków.
Zaproszenie do współpracy

29 czerwca 2017r.
MAŁGORZATA STRĘCIWILK
Dotyczy: wniosku o wydanie pisemnej opinii zawierającej interpretację art. 16 PZP
w zakresie dopuszczalności działań podejmowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pismo

28 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: prośby o stanowisko w związku nałożonym na podmioty odpowiedzialne obowiązkiem umieszczenia identyfikatora w postaci kodu 2D na opakowaniach produktów leczniczych- konieczność dostosowania się do wymogów tzw. Dyrektywy fałszywkowej.
Pismo

27 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: wniosku o wycofanie Zarządzenia nr 42/2017/DGL Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w części, która dotyczy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
Pismo

21 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ

dotyczy: prośby o stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwoleń (import docelowy)

w związku z zaistnieniem znaczących rozbieżności interpretacyjnych.

Pismo

Załącznik

Odpowiedź

19 czerwca 2017r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy:  prośby o umożliwienie spotkania z Panem Ministrem celem omówienia wybranych kwestii dotyczących sektora farmaceutycznego.
Pismo

31 maja 2017 roku
Prezes I.Rej odznaczona przez Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,
Z nieukrywaną przyjemnością pragnę poinformować (szczególnie tych Państwa, którym nie udało się dotrzeć na uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Izby), że nasza Prezes Irena Rej  otrzymała z rąk Wiceministra Zdrowia  Marka Tombarkiewicza najwyższe odznaczenie resortowe – odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Tym samym Minister Zdrowia postanowił w sposób szczególny uhonorować Prezes I. Rej za jej 25 letnie zaangażowanie w kształtowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dbałość o polskich pacjentów i wszystkich uczestników rynku leków w Polsce.

Z wnioskiem o przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia Jubilatce wystąpiła Rada Nadzorcza Izby na podstawie uchwały podjętej w dniu  29 marca 2017r.

Pozwolę sobie na koniec zacytować fragment uzasadnienia do wniosku o przyznanie honorowej odznaki, który jakże trafnie opisuje naszą Jubilatkę – dla przypomnienia
I. Rej  jest prezesem Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” od początku istnienia organizacji.

„Pani Prezes Irena Rej jest nie tylko jedną z najbardziej szanowanych i rozpoznawanych osób działających w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, ale też powszechnie uznanym autorytetem w zakresie stanowionego prawa i jego zastosowania w życiu codziennym. Jak nikt inny potrafi dostrzec mocne i słabe strony wprowadzanych regulacji i zadbać
o to, żeby ich ostateczny kształt odpowiadał faktycznym wymogom rynkowym
z jednoczesnym poszanowaniem interesu wszystkich zainteresowanych stron. Nie zależy Jej na bezużytecznej konfrontacji z decydentami, tylko na faktycznej poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Doceniają to kolejne ekipy rządzące, politycy, przedsiębiorcy, pacjenci i inni interesariusze systemu opieki zdrowotnej
w Polsce.”

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zajrzenia (już wkrótce) na nasza stronę internetowa, gdzie zamieścimy relacje z obchodów Jubileuszu 25- lecia Izby
Dorota Duliban
Dyrektor Biura

List gratulacyjny od Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o. o.

4 maja 2017r.
ANDRZEJ JACYNA p.o. Prezesa NFZ
dotyczy: uwag Izby do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie nr 66/2016/DGL.
Pismo

11 kwietnia 2017r.
KONSTANTY RADZIWIŁŁ
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych w związku ze skierowaniem do Sejmu rządowego  projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1319)
– w zakresie długości obowiązywania decyzji refundacyjnej.
Pismo

3 kwietnia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
Dotyczy: uwagi Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319).
Pismo

2 marca 2017r.
Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny
dotyczy: uwag do projektu ustawy o produktach kosmetycznych
Pismo

1 marca 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pismo
Załącznik 1
Załącznik 2

26 stycznia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Pismo
Załącznik

26 stycznia 2017r.
ZBIGNIEW NIEWÓT
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

23 stycznia 2017r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

20 stycznia 2017r.
KATARZYNA GŁOWALA
dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

17 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

15 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” w sprawie  sprzedaży kosmetyków w aptekach ogólnodostępnych.

7 listopada 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

24 października 2016r.
MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw -  w zakresie chorób rzadkich.

30 września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
(wspólne wystąpienie organizacji branżowych)
dotyczy: prośby o informację o planach Ministerstwa Zdrowia w zakresie przesunięcia terminu obowiązku raportowania w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

13 września 2016
Prix Galien Polska 2016
13 września br. kapituła Prix Galien Polska
ogłosiła nominowanych
w 4 kategoriach konkursowych.
INFORMACJA PRASOWA

8  września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

8 września 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

2 września 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2016r.
Szczegóły
Link do system rejestracyjnego

2 sierpnia 2016r.
KONSTANTY RADZIWIŁŁ, KRZYSZTOF ŁANDA, MAREK TOMBARKIEWICZ
dotyczy: propozycji zmian przygotowanych przez  Izbę Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do nowelizacji ustawy o refundacji leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie produktów złożonych.

12 lipca 2016r.
EWA WARMIŃSKA – Z-ca Dyrektora DPLiF (wspólne wystąpienie organizacji)
dotyczy: stanowiska organizacji w sprawie specyfikacji technicznej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – ZSMOPL.

8 lipca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: podziękowania za  podjętą przez GIF inicjatywę zbudowania systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia – ZORZ.

6 lipca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: propozycji zmian przygotowanych przez  Izbę Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do nowelizacji ustawy o refundacji leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nad którą aktualnie  trwają prace w Ministerstwie Zdrowia.

27 czerwca 2016r.
IZABELA OBARSKA – Dyrektor DPLiF

dotyczy: uwag  Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu
Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

28 czerwca 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Zbliża się koniec terminu nadsyłania zgłoszeń!
Jeszcze tylko do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu.

24 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (wspólne pismo organizacji: IZBY, INFARMY i ZPHF)

dotyczy: podsumowania spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji z przedstawicielami branży dniu 19 maja br., którego tematem było omówienie najważniejszych problemów dotyczących dystrybucji produktów leczniczych
i dyskusja nad kluczowymi zmianami w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

19 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: propozycji nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie chorób rzadkich.

9 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej.

18 kwietnia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

4 kwietnia 2016r.
Stanowisko Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło na temat opieki farmaceutycznej i odpowiedź NIA.
Załącznik 1. Wypowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło
Załącznik 2. Odpowiedź NIA

Załącznik 3. Odpowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae na stanowisko NIA

31 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: nowelizacji  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

14 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

Dot: wniosku  Izby o ustalenie jednolitej i kompleksowej  wykładni przepisów, które umożliwiłyby określenie skutków podatkowych wynikających ze stosowania paybacku „ustawowego” i paybacków „indywidualnych”.

29 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: propozycji zmian do projektu ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pismo Izby

Załącznik

3 marca 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016 roku, zaś ogłoszenie wyników i podsumowanie odbędzie się podczas uroczystej Gali rozdania nagród
w listopadzie.

12 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: spotkania z Ministrem Krzysztofem  Łandą – propozycja zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

9 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: prac nad projektem Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków  (NMVO).

3 lutego 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

13 stycznia 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dot. przechowywania próbek produktów leczniczych na terenie hurtowni farmaceutycznej.

 

12 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dot. uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

11 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (kopia do Z.NIEWÓJTA)

dotyczy: wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

5 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dot. uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2015

16 grudnia 2015r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

8 grudnia 2015r.
Notatka ze spotkania przedstawicieli Zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej z Komisarz Elżbietą Bieńkowską, Bruksela, 8 grudnia 2015r.


24 listopada 2015r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy:przedstawienia problemów dotyczących branży farmaceutycznej
wymagających pilnego rozwiązania.

17 listopada 2015r.
PRIX GALIEN POLSKA 2015

17 listopada br. poznaliśmy zwycięzców polskiej edycji konkursu PRIX GALIEN, który od 45 lat nagradza innowacje w medycynie i farmacji.
 Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wyjątkowego wydarzenia:
http://www.prixgalien.pl

https://twitter.com/Prix_Galien_PL

12 listopada 2015r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT

dotyczy: prośby o zajecie stanowiska w sprawie dotyczącej objaśnienia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Odpowiedź z GIF

9 listopada  2015r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT

dotyczy: wymogu posiadania przez hurtownię farmaceutyczną własnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Odpowiedź z GIF

4 listopada 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI

dotyczy: procedur odnawiania decyzji refundacyjnych – odpowiedź na pismo z MZ z dnia 3 listopada 2015r
.

29 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy:  procedur odnawiania decyzji refundacyjnych.
Odpowiedź z MZ

29 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- wspólne wystąpienie organizacji branżowych.
dotyczy: terminu zakończenia procedury odnawiania decyzji refundacyjnych.

Odpowiedź z MZ

15 października 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI

dotyczy: uwag  Izby do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

14 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- wspólne wystąpienie organizacji branżowych.
dotyczy: procesu odnawiania decyzji refundacyjnych.
Odpowiedź z MZ

12 października 2015r.
Notatka – ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia zawierająca pakiet zmian
w Ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

8 października 2015r.
Notatka ze spotkania przedstawicieli 4 organizacji branżowych z Ministrem
Zdrowia Prof. Marianem Zembalą w dniu 7 października 2015r.

25 września 2015r.
Notatka ze spotkania zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej
z Ministrem Gospodarki, Wicepremierem Januszem Piechocińskim, które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.

15 września  2015r.
ZOFIA ULZ

dotyczy: stanowiska w sprawie wymagań lokalowych dla hurtowni farmaceutycznych - interpretacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Odpowiedź z GIF 

13 sierpnia 2015r.
ZOFIA ULZ
dotyczy: wypełniania obowiązków wynikających z art. 36z ust.4-8 ustawy
z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Odpowiedź z GIF

13 sierpnia 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- Minister Zdrowia - wspólne wystąpienie organizacji
branżowych

dotyczy: propozycji spotkania z Ministrem Zdrowia celem omówienia tematu dotyczącego odnawiania decyzji refundacyjnych obejmujących leki znajdujące się na wykazach.

5 sierpnia 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy: działań Izby podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia wynikającego ze sprzedaży dopalaczy.

31 lipca 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy: inicjatywy stworzenia systemu informacyjnego pod nazwą KtoMaLek.pl, zawierającego informację o aktualnej dostępności w aptekach do konkretnego produktu leczniczeg
o.

29 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 8/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie obowiązku zbycia produktów leczniczych w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
.
Komunikat

20 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 20 lipca 2015 r.w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Komunikat

13 lipca 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA - Minister Zdrowia - wspólne wystąpienie organizacji branżowych.

dotyczy: propozycji spotkania z Ministrem Zdrowia wraz z przekazaniem zagadnień wymagających pilnego omówienia.

12 lipca 2015r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33
Obwieszczenie

10 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 6/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 10.07.2015w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowiązku zgłaszania braków w dostępności do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją właściwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Komunikat

9 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Komunikat

7 lipca 2015r.
SŁAWOMIR NEUMANN

dotyczy: propozycji stworzenia systemu informatycznego zawierającego informacje
o aktualnej dostępności do konkretnego produktu leczniczego

19 czerwca 2015r.
ZOFIA ULZ

dotyczy: propozycji stworzenia systemu informatycznego dla pacjentów w zakresie udostępniania przez ministerstwo danych dotyczących dostępności do leków, opartego na informacjach gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

16 czerwca 2015r.
List gratulacyjny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do Profesora Mariana Zembali - nowego Ministra Zdrowia.

10 czerwca 2015r.
ZOFIA ULZ
dotyczy: procedury zwrotu produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych.

Odpowiedź GIF

9 czerwca 2015r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ  - wspólne ze ZPIFF INFARMA
dotyczy: prośby o zorganizowanie spotkania uszczegóławiającego powołanie rady ds. refundacji i prawa farmaceutycznego.

12 maja 2015r.
GRZEGORZ CESSAK

dotyczy: pismo w sprawie postępu prac nad  projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
.

Odpowiedź Prezesa URPL

10 kwietnia 2015 r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ

dotyczy: stanowisko Izby na odpowiedź ministerstwa (z dnia 20 marca 2015r.)  na wezwanie do zaprzestania działań niezgodnych z prawem – usunięcia naruszenia prawa, polegającego na bezprawnym wpływaniu przez Ministra Zdrowia na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie rekomendacji dotyczących refundowanych produktów leczniczych.

10 kwietnia 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI (220-2015)

dotyczy: stanowisko Izby na odpowiedź Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji z dnia 06.02.2015r. dotyczące procedowania wniosków refundacyjnych.

Odpowiedź MZ z dnia 06.02.2015r.

3 kwietnia 2015r.
GRZEGORZ CESSAK (do wiadomości S.Neumann)
dotyczy: uwagi Izby do stanowiska Ministra Finansów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych
z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

24 lutego 2015 r.
ZOFIA ULZ - (179-2015) - wspólne z PIPFiWM POLFARMED

dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.

20 lutego 2015 r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ

dotyczy: wezwanie do zaprzestania działań niezgodnych z prawem - usunięcia naruszenia prawa, polegającego na bezprawnym wpływaniu przez Ministra Zdrowia na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie rekomendacji dotyczących refundowanych produktów leczniczych.

Odpowiedź MZ

19 lutego 2015 r.
GRZEGORZ CESSAK - wspólne ze ZPIFF INFARMA
dotyczy:
uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
Wspólne wystąpienie organizacji
Pismo Izby

9 lutego 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI, POSEŁ JANINA OKRĄGŁY

dotyczy: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy PF oraz niektórych innych ustaw (druk2997) - uwagi dotyczace zapisu art.78a ust.1.

Pismo Izby do Poseł Janiny Okrągły
Pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igora Radziewicza-Winnickiego

29 stycznia 2015 r.
JANINA OKRAGŁY
dotyczy:
prac nad poselskim projektem ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 2997) - sprzeciw w związku z przyjętym przez Ministerstwo Zdrowia trybem procedowania nad projektem ustawy.

27 stycznia 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI