Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK

Aktualności

 

W związku z wykorzystywaniem przez inne firmy materiałów  zamieszczanych na stronie internetowej Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  informujemy, iż od  kwietnia br. nie będą one udostępnianie publicznie. Publikowane będą jedynie tematy pism oraz Komunikatów kierowanych do członków Izby, natomiast szczegółowe informacje będą  przekazywane bezpośrednio członkom naszej organizacji.
Jednocześnie prosimy  członków  Izby o nierozpowszechnianie otrzymywanych dokumentów  firmom niezrzeszonym w Izbie Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.


24 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (wspólne pismo organizacji: IZBY, INFARMY i ZPHF)
dotyczy: podsumowania spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji z przedstawicielami branży dniu 19 maja br., którego tematem było omówienie najważniejszych problemów dotyczących dystrybucji produktów leczniczych
i dyskusja nad kluczowymi zmianami w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

19 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: propozycji nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie chorób rzadkich.

9 maja 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: stanowiska Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA" do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej.

18 kwietnia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: uwag Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

4 kwietnia 2016r.
Stanowisko Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło na temat opieki farmaceutycznej i odpowiedź NIA.
Załącznik 1. Wypowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae K. Sabiłło
Załącznik 2. Odpowiedź NIA

Załącznik 3. Odpowiedź Prezes Fundacji Lege Pharmaciae na stanowisko NIA

31 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: nowelizacji  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

14 marca 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

Dot: wniosku  Izby o ustalenie jednolitej i kompleksowej  wykładni przepisów, które umożliwiłyby określenie skutków podatkowych wynikających ze stosowania paybacku „ustawowego” i paybacków „indywidualnych”.

29 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: propozycji zmian do projektu ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pismo Izby

Załącznik

3 marca 2016r.
Konkurs Prix Galien Polska 2016
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016 roku, zaś ogłoszenie wyników i podsumowanie odbędzie się podczas uroczystej Gali rozdania nagród
w listopadzie.

12 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: spotkania z Ministrem Krzysztofem  Łandą – propozycja zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

9 lutego 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA
dotyczy: prac nad projektem Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków  (NMVO).

3 lutego 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

13 stycznia 2016r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT
dot. przechowywania próbek produktów leczniczych na terenie hurtowni farmaceutycznej.

 

12 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dot. uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

11 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA (kopia do Z.NIEWÓJTA)

dotyczy: wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

5 stycznia 2016r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dot. uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2015

16 grudnia 2015r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy: wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

8 grudnia 2015r.
Notatka ze spotkania przedstawicieli Zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej z Komisarz Elżbietą Bieńkowską, Bruksela, 8 grudnia 2015r.


24 listopada 2015r.
KRZYSZTOF ŁANDA

dotyczy:przedstawienia problemów dotyczących branży farmaceutycznej
wymagających pilnego rozwiązania.

17 listopada 2015r.
PRIX GALIEN POLSKA 2015

17 listopada br. poznaliśmy zwycięzców polskiej edycji konkursu PRIX GALIEN, który od 45 lat nagradza innowacje w medycynie i farmacji.
 Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wyjątkowego wydarzenia:
http://www.prixgalien.pl

https://twitter.com/Prix_Galien_PL

12 listopada 2015r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT

dotyczy: prośby o zajecie stanowiska w sprawie dotyczącej objaśnienia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Odpowiedź z GIF

9 listopada  2015r.
ZBIGNIEW NIEWÓJT

dotyczy: wymogu posiadania przez hurtownię farmaceutyczną własnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Odpowiedź z GIF

4 listopada 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI

dotyczy: procedur odnawiania decyzji refundacyjnych – odpowiedź na pismo z MZ z dnia 3 listopada 2015r
.

29 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy:  procedur odnawiania decyzji refundacyjnych.
Odpowiedź z MZ

29 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- wspólne wystąpienie organizacji branżowych.
dotyczy: terminu zakończenia procedury odnawiania decyzji refundacyjnych.

Odpowiedź z MZ

15 października 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI

dotyczy: uwag  Izby do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

14 października 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- wspólne wystąpienie organizacji branżowych.
dotyczy: procesu odnawiania decyzji refundacyjnych.
Odpowiedź z MZ

12 października 2015r.
Notatka – ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia zawierająca pakiet zmian
w Ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

8 października 2015r.
Notatka ze spotkania przedstawicieli 4 organizacji branżowych z Ministrem
Zdrowia Prof. Marianem Zembalą w dniu 7 października 2015r.

25 września 2015r.
Notatka ze spotkania zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej
z Ministrem Gospodarki, Wicepremierem Januszem Piechocińskim, które odbyło się w dniu 23 września 2015 r.

15 września  2015r.
ZOFIA ULZ

dotyczy: stanowiska w sprawie wymagań lokalowych dla hurtowni farmaceutycznych - interpretacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Odpowiedź z GIF 

13 sierpnia 2015r.
ZOFIA ULZ
dotyczy: wypełniania obowiązków wynikających z art. 36z ust.4-8 ustawy
z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Odpowiedź z GIF

13 sierpnia 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA
- Minister Zdrowia - wspólne wystąpienie organizacji
branżowych

dotyczy: propozycji spotkania z Ministrem Zdrowia celem omówienia tematu dotyczącego odnawiania decyzji refundacyjnych obejmujących leki znajdujące się na wykazach.

5 sierpnia 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy: działań Izby podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia wynikającego ze sprzedaży dopalaczy.

31 lipca 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA

dotyczy: inicjatywy stworzenia systemu informacyjnego pod nazwą KtoMaLek.pl, zawierającego informację o aktualnej dostępności w aptekach do konkretnego produktu leczniczeg
o.

29 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 8/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie obowiązku zbycia produktów leczniczych w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
.
Komunikat

20 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 20 lipca 2015 r.w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Komunikat

13 lipca 2015r.
Prof. MARIAN ZEMBALA - Minister Zdrowia - wspólne wystąpienie organizacji branżowych.

dotyczy: propozycji spotkania z Ministrem Zdrowia wraz z przekazaniem zagadnień wymagających pilnego omówienia.

12 lipca 2015r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33
Obwieszczenie

10 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 6/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 10.07.2015w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowiązku zgłaszania braków w dostępności do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją właściwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Komunikat

9 lipca 2015r.
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Komunikat

7 lipca 2015r.
SŁAWOMIR NEUMANN

dotyczy: propozycji stworzenia systemu informatycznego zawierającego informacje
o aktualnej dostępności do konkretnego produktu leczniczego

19 czerwca 2015r.
ZOFIA ULZ

dotyczy: propozycji stworzenia systemu informatycznego dla pacjentów w zakresie udostępniania przez ministerstwo danych dotyczących dostępności do leków, opartego na informacjach gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

16 czerwca 2015r.
List gratulacyjny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do Profesora Mariana Zembali - nowego Ministra Zdrowia.

10 czerwca 2015r.
ZOFIA ULZ
dotyczy: procedury zwrotu produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych.

Odpowiedź GIF

9 czerwca 2015r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ  - wspólne ze ZPIFF INFARMA
dotyczy: prośby o zorganizowanie spotkania uszczegóławiającego powołanie rady ds. refundacji i prawa farmaceutycznego.

12 maja 2015r.
GRZEGORZ CESSAK

dotyczy: pismo w sprawie postępu prac nad  projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
.

Odpowiedź Prezesa URPL

10 kwietnia 2015 r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ

dotyczy: stanowisko Izby na odpowiedź ministerstwa (z dnia 20 marca 2015r.)  na wezwanie do zaprzestania działań niezgodnych z prawem – usunięcia naruszenia prawa, polegającego na bezprawnym wpływaniu przez Ministra Zdrowia na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie rekomendacji dotyczących refundowanych produktów leczniczych.

10 kwietnia 2015r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI (220-2015)

dotyczy: stanowisko Izby na odpowiedź Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji z dnia 06.02.2015r. dotyczące procedowania wniosków refundacyjnych.

Odpowiedź MZ z dnia 06.02.2015r.

3 kwietnia 2015r.
GRZEGORZ CESSAK (do wiadomości S.Neumann)
dotyczy: uwagi Izby do stanowiska Ministra Finansów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych
z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

24 lutego 2015 r.
ZOFIA ULZ - (179-2015) - wspólne z PIPFiWM POLFARMED

dotyczy: uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.

20 lutego 2015 r.
BARTOSZ ARŁUKOWICZ

dotyczy: wezwanie do zaprzestania działań niezgodnych z prawem - usunięcia naruszenia prawa, polegającego na bezprawnym wpływaniu przez Ministra Zdrowia na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie rekomendacji dotyczących refundowanych produktów leczniczych.

Odpowiedź MZ

19 lutego 2015 r.
GRZEGORZ CESSAK - wspólne ze ZPIFF INFARMA
dotyczy:
uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
Wspólne wystąpienie organizacji
Pismo Izby

9 lutego 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI, POSEŁ JANINA OKRĄGŁY

dotyczy: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy PF oraz niektórych innych ustaw (druk2997) - uwagi dotyczace zapisu art.78a ust.1.

Pismo Izby do Poseł Janiny Okrągły
Pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igora Radziewicza-Winnickiego

29 stycznia 2015 r.
JANINA OKRAGŁY
dotyczy:
prac nad poselskim projektem ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 2997) - sprzeciw w związku z przyjętym przez Ministerstwo Zdrowia trybem procedowania nad projektem ustawy.

27 stycznia 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI (50-2015), POSEŁ JANINA OKRĄGŁY, POSEŁ RAJMUND MILLER
dotyczy
: prac nad poselskim projektem ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 2997).

9 stycznia 2015 r.
GRZEGORZ KUCHAREWICZ - wspólne wystąpienie z Infarmą

dotyczy: sprzeciwu wobec głoszonych przez Naczelną Radę Aptekarską opinii,
że producenci są winni ograniczeniom w dostępności do niektórych leków.

9 stycznia 2015 r.
GRZEGORZ CESSAK
dotyczy:
prośby o udostępnienie rejestru wyrobów medycznych.

9 stycznia 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI
dotyczy:
monit w sprawie braku odpowiedzi na pisma Izby kierowane do Ministerstwa Zdrowia w 2014r.

9 stycznia 2015 r.
IGOR RADZIEWICZ-WINNICKI

dotyczy: braku nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego w związku z wejściem w życie z dniem 4 sierpnia 2013 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej 712/2012 rozszerzającego zakres Rozporządzenia 1234/2008 o rejestrację zmian w procedurze narodowej.


Archiwum